Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

Право на провеждане на първоначално обучение на КУТ/ГУТ

      Спазването на нормите за здравословни и сигурни условия на труд са съществена част от развиването на всяка бизнес дейност. Затова е важно със създаването на компанията да се основат така наречените комитети или групи по условия на труда. Дали ще имате комитет или група зависи от големината на компанията, която управлявате или притежавате. За фирми със служители над петдесет души трябва да бъде основан комитет. За неговото правилно функциониране е необходимо да се проведе адекватно обучение. Макар и закона да не дава право дали да има или не обучение, то той дава право на избор обучението да бъде проведено от вътрешен човек или външна фирма. 

       В случай, че изберете първия вариант трябва да знаете някои изисквания към въпросния човек, на който сте решили да разчитате. Това е добър вариант и се предпочита от много собственици на компании, които се нуждаят от комитет по условия на труда. От една страна всеки работодател би предпочел доказал се служител, на който имат доверие и знаят, че могат да разчитат. Още повече, че един вътрешен служител би знаел много повече за спецификата на работа, отколкото най-добрия преподавател от най-добрата школа. Основното изискване е вътрешният обучаващ да има съответното образование. Не е задължително, но би било добре то да е в сферата на техническите или инженерни специалности. Още повече, че в строителни фирми и други подобни, които имат нужда от подобни комитети, по-голяма част от работещите са именно с такова образование поради естеството на работа. Минималната степен на образование, което човекът, който ще извършва образованието, трябва да бъде „ бакалавър “. 

       Тъй като обучението на комитета по условия на труд е непосредствено свързано с всякакъв вид рискове и безопасност на труда има и още едно важно изискване, което е свързано именно с това. Задължително е този, който ще обучава своите колеги, членове на КУТ, да има солидни знания в безопасността на труда и организацията на добри условия на работа. 

        Все пак не само теоретичните знания са от значение за участието в това обучение. За да може обучаващият да отговаря на изискванията, той трябва да покаже, че има солиден опит в тази работа. Колкото повече години има в сферата на безопасни условия на труд, толкова по-добре. Това е важно, защото последното изискване има най-голяма тежест при окончателния избор на обучаващ. Важно е да се каже, че ако разполагате с такова лице във вашата компания, то е най-добрия вариант, който може да разберете за първоначално обучение на КУТ