Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Организация на онлайн обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

     Организирането на каквото и да е обучение, което задължава работника да го премине периодично или еднократно, е финансова и организационна отговорност на работодателя. Независимо от своята заетост и възможности, той в никакъв случай не трябва да ощетява с време или средства своя служител, както и да не го задължава да се явява в извънработно време за каквото и да е обучение и курсове. Естествено това много усложнява ролята на работодателя, особено когато сектора, в който работи е натоварен и не позволява дълги и продължителни отсъствия от работното място. Самата същност на длъжностното лице по ЗБУТ не е самостоятелна. Тя може да се изпълнява по съвместителство в с друга основна и това не е никак в полза на решаване на проблема с липсата на време за обучение.

     В този, а и в други случаи, достатъчно добър и утвърден вариант е онлайн обучението. То дава голяма доза свобода, както на обучаващия се, така и на самия работодател, да варира между задълженията си, доколкото това въобще е възможно. За да запишете вашия служител или служители на онлайн курс, първо трябва да сте сигурни, че нивото им на компютърна грамотност съответства на нуждите на един онлайн курс. За целта се срещнете с представител на обучаващите или се информирайте чрез кратък телефонен разговор какво точно би трябвало да е това ниво. След това е възможно да се наложи да промените избора си на хора и да ги замените с други. Не е лоша идея и да съберете мнение за готовността и нагласите на избраните от вас да преминат точно такъв курс на обучение, точно в тази му форма. След като всичко е уговорено преминете към самото записване. Онлайн курсовете обикновено имат линк към съответната форма за това. С попълването й и изпращането на такава голяма част от работата вече може да се счита за свършена. Изчакайте потвърждение с имейл от сайта, че формата ви е приета или се обадете, ако не получите такава в най-кратък срок. Намерете информация за размера на таксата и внимателно внесете толкова такси, колкото хора ще се обучават към момента на онлайн курс за длъжностно лице по ЗБУТ. По ваш избор дайте собствения си имейл, за да се получат достъпите до материалите, или персонално имейла на всеки един от предвидените участници в курса. След като всичко това е свършено, всеки един от тях може да се логне и курсът да започне успешно.  

Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Как да направите възможно получаването на удостоверение за длъжностно лице по БЗР

      Назначаването на длъжностно лице по БЗР, което да има валидно удостоверение за преминат съответен курс, е много важна крачка, която съпътства дейността на всяка една фирма. Колкото и успешен да е бизнеса, грижата за сигурността на всеки един член на работещите в нея трябва да е номер едно задача всеки ден и във всеки процес на работа. 

      Удостоверението за длъжностно лице по БЗР се получава след преминаването на специализиран курс, който дава правоспособност да се практикува и заема тази позиция. Обучението на всяко длъжностно лице е приоритет и задължение най-вече на работодателя. Финансовата издръжка за такова обучение също. Ето защо е хубаво всеки работодател да е наясно как ще протече това обучение и да има активна роля в неговото организиране, за да знае за какво плаща и как върви процеса по обучението. За да може един работодател да е успешен, той често трябва да взима под внимание желанията и мнението на своите служители. Макар и да плаща за курса, той не трябва да налага своята воля изцяло на човека, който ще се обучава. Всеки има задължения и извън работното място, така че един кратък разговор относно предпочитанията и възможностите на работника за провеждането на това обучение няма да са излишни и няма да навредят на никой. В зависимост от това как ще предпочете разговора изберете и начин на обучение. За хора, които надвишават петдесет години, но все още могат да мерят сили за този пост, предпочетете курс на място в класическата му форма. За по-младите се обърнете към курс онлайн. При първият вариант ще избегнете неудобството от това човекът да трябва да признае, че не разбира добре от тези технологии и начин на обучение. Осигурете на всеки, който сте решили да обучавате комфорт и добро отношение, за да постигнете наистина добри резултати.

       При избора си на кандидати за този пост се спирайте само на такива, които имат инженерно образование и опит в сферата от преди. Не пренебрегвайте изискванията на закона относно образованието, защото те са заложени на база дългогодишен опит и практика. Така и получаването на сертификат ще е възможно и няма да имате трудности да назначите човека на избраната за него длъжност и така да може да започне да изпълнява своите задължения възможно най-скоро. Когато този документ вече се получи, спазвайте правилата и го съхранявайте на територията на фирмата. Той е пряко свързан с работата и трябва да може да бъде представян при всяко поискване или случай, който да налага неговото наличие. 

Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Как онлайн обучението ще ви даде добър старт в професията на координатор на збут в строителството

    Погледнато реално всяка една професия се нуждае от обучение и предварителна подготовка, макар и на пръв поглед за всеки от нас тя да изглежда елементарна. Същото важи и за координатора по ЗБУТ в строителството, който макар и не основна, а длъжност по съвместителство, е достатъчно важна и отговорна, за да изисква съответните знания. Курсът може да се премине за доста кратко време, стига да има желание и воля за това. Така че се огледайте около себе си. Ще видите колко голям е избора на школи, които предлагат всякакъв вид концепции за заети и не толкова заети хора, които възнамеряват да упражняват тази професия.

    Както и за много други професии, така и тук онлайн обучението е реален и напълно изпълним вариант. Така че ако сте на ти с компютрите или поне разбирате достатъчно, за да се регистрирате и четете онлайн материали, няма причина да не може да започнете и завършите такова обучение. Още повече, че всички школи, които го предлагат, дават и подробни инструкции за това, как да се ползва онлайн курсът за обучение по ЗБУТ

    Координацията в строителството е сложен процес, тъй като той обхваща връзките между всяко звено с всяко друго безброй пъти и по безброй причини. Така че ако успеете да постигнете синхрон между всички свои задължения на работа и извън нея и все пак да си наложите и запазите добро темпо на учене и самоконтрол, значи тази работа е точно за вас. Самостоятелното обучение има един голям плюс и това е, че физическото отсъствие, пътуване и преместване от едно място на друго абсолютно липсва. Ще кажете какво толкова? Все пак ако хипотетично направите едно изчисление колко време ще прекарате извън работното място заради курса, още колко в път от и до мястото на обучение, ще видите, че числото е наистина впечатляващо и има значение. Благодарение на онлайн обучението вие ще го спестите за себе си, за почивка или дори за по-качествена самоподготовка. Не е за подценяване и фактът, че ако учите онлайн няма да се лишавате от комфорта на дома или офиса си, където може спокойно да се излежавате, храните или каквото и да е друго, и същевременно с това да учите приятно и лесно. Ако все още не сте убедени в предимствата на този вид обучение, възползвайте се от пробен урок и влезте в реална ситуация така, че сами да убедите себе си във всички предимства. 

Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

Право на провеждане на първоначално обучение на КУТ/ГУТ

      Спазването на нормите за здравословни и сигурни условия на труд са съществена част от развиването на всяка бизнес дейност. Затова е важно със създаването на компанията да се основат така наречените комитети или групи по условия на труда. Дали ще имате комитет или група зависи от големината на компанията, която управлявате или притежавате. За фирми със служители над петдесет души трябва да бъде основан комитет. За неговото правилно функциониране е необходимо да се проведе адекватно обучение. Макар и закона да не дава право дали да има или не обучение, то той дава право на избор обучението да бъде проведено от вътрешен човек или външна фирма. 

       В случай, че изберете първия вариант трябва да знаете някои изисквания към въпросния човек, на който сте решили да разчитате. Това е добър вариант и се предпочита от много собственици на компании, които се нуждаят от комитет по условия на труда. От една страна всеки работодател би предпочел доказал се служител, на който имат доверие и знаят, че могат да разчитат. Още повече, че един вътрешен служител би знаел много повече за спецификата на работа, отколкото най-добрия преподавател от най-добрата школа. Основното изискване е вътрешният обучаващ да има съответното образование. Не е задължително, но би било добре то да е в сферата на техническите или инженерни специалности. Още повече, че в строителни фирми и други подобни, които имат нужда от подобни комитети, по-голяма част от работещите са именно с такова образование поради естеството на работа. Минималната степен на образование, което човекът, който ще извършва образованието, трябва да бъде „ бакалавър “. 

       Тъй като обучението на комитета по условия на труд е непосредствено свързано с всякакъв вид рискове и безопасност на труда има и още едно важно изискване, което е свързано именно с това. Задължително е този, който ще обучава своите колеги, членове на КУТ, да има солидни знания в безопасността на труда и организацията на добри условия на работа. 

        Все пак не само теоретичните знания са от значение за участието в това обучение. За да може обучаващият да отговаря на изискванията, той трябва да покаже, че има солиден опит в тази работа. Колкото повече години има в сферата на безопасни условия на труд, толкова по-добре. Това е важно, защото последното изискване има най-голяма тежест при окончателния избор на обучаващ. Важно е да се каже, че ако разполагате с такова лице във вашата компания, то е най-добрия вариант, който може да разберете за първоначално обучение на КУТ

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Защо обучението върху контрол на качеството е първа стъпка към успешен бизнес

      Осъществяването на контрол върху качеството на произведените и вложените материали е основен и начален момент за всеки един бизнес. Особено в строителството това е не само гаранция за дългогодишно присъствие на пазара, за добра репутация и добри продукти, а и спокойствие за сигурността както на работниците, така и на всички, които ще ползват готовия продукт. 

      Защо обучението по контрол на качеството е стъпка едно към успеха? Отговорът е много лесен. Защото никой не може да заеме тази позиция в която и да е фирма, без да премине лицензиран курс за това. Само след получаване на сертификат от лицензирана школа това вече е възможно. От своя страна всяка фирма, която по някаква причина е решила, че няма да назначава такова лице, трябва да може да приеме последствията от тези си действия. Законът не предвижда санкции, но просто не трябва да работите. Основната дейност на строителните фирми е участието в търгове за значими и големи проекти. За съжаление обаче без да удостоверите, че имате лице, отговарящо за контрола на качеството, няма да бъдете допуснати да се регистрирате като участници в нито един търг. Не мисля, че някой иска подобно развитие за бизнеса си.

      И отново, говорейки за успешен бизнес, всички знаем, че в такава сериозна сфера като строителството, това не възможно без да членувате в някакъв вид официална браншова организация. Тя не само че ще ви помага, насочва и защитава интересите ви, но и ще ви държи в течение за всички нови неща в бизнеса, в който работите. Да станете обаче част от нея няма да е възможно, ако първо не сте избрали лице за контрол на качеството и не сте го обучили подобаващо преди това. 

     Като оставим по-горе казаното настрана, трябва да знаете, че в строителството се води много сериозна документация за всяка проверка, дейност на територията й, както и множество регистри за материалите, отговорните лица и какво ли още не. На практика рано или късно ще се нуждаете от мнение или подпис на контрол по качеството и ще се окажете принудени скоростно да обучите такова лице. Нашият съвет е да се погрижите за това преди да се впуснете в същинската работа. Да обучите и изберете лице за контрол на качеството навреме е нещо, за което ще бъдете благодарни в бъдеще че сте осъществили навреме и без сътресения както за вас като ръководител, така и за служителя, който сте избрали да ви помага в тази работа. 

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

Колко често длъжностното лице провеждащо инструктажи трябва да посещава обучение

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажиДлъжностното лице по инструктажите участва активно във всеки трудов процес. Той е длъжен да го познава в дълбочина, както и рисковете, които той крие. Затова всяко длъжностно лице преминава специален курс на обучение преди да заеме тази позиция. Инструктажите според закона за безопасност на труда са няколко вида и те са определени отдавна. За всеки от тях длъжностното лице се обучава по време на споменатия курс. Значението на това обучение е от особена важност за дейността както на самото длъжностно лице, така и за фирмата, която то представяла. Това е така, защото отговорността за безопасността на персонала е изцяло грижа на работодателя и собственика на фирмата. В този смисъл това длъжностно лице е негово упълномощено лице и действа от негово име и в изключителен негов интерес.

Получаването на първоначалното обучение е важно както за работата на самото лице по инструктажите, така и за цялата фирма. Поради тази причина на лицето трябва да се предостави време за първоначалното обучение, чието времетраене е определено със закон. По-точно броят часове, а времето, за което обучаваният ще ги премине зависи само от него. Важно е да се знае, че този курс не трябва да се провежда с извънработно време. Каквото и да коства на работодателя, това трябва да е в регламентираното от закона време. След като завършат задължителните тридесет часа, лицето получава сертификат за преминат курс и започва ефективно да изпълнява длъжността си и да провежда инструктажи на работниците.

Това обучение не е еднократно и то има също определен срок. Всяко длъжностно лице по инструктажите има свой мандат, за който може и трябва да заема тази длъжност. След като вече първоначалното обучение е преминато, законът предвижда то да се повтаря всяка година или поне веднъж на всеки две години. Това се налага поради много причини. На първо място е поддържа и опреснява знанията на всяко длъжностно лице, тъй като някои ситуации човек не може да срещне в реалността, а трябва да знае как да реагира. На второ място е важно да се отбележи, че винаги излизат новости относно документалната и практическата част на тази дейност. Те трябва да се спазват и лицето по инструктажите да е първото, което да знае за тях и да разпространява информацията сред останалите участници в работните процеси.

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Цени на курсове по контрол на качеството в строителството

дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

    Курсът за контрол на качеството е по-специфична материя от тези, които засягат безопасността и здравето на работното място. Като материал той обхваща съвсем други страни на строителния процес. Идеята отново е безопасност и сигурност, но работата на контрола има друга същност и изисквания.

    Курсът по контрол на качеството има по-висока цена в сравнение със стандартните курсове по безопасност. Обикновено задължително цената започва от поне сто и четиридесет лева. Тази цена се дава за ориентировъчна, за да знаете, че значително по-ниска цена е сигнал за повторна проверка на школата, към която сте се насочили. Възможно е тя да не покрива всички изисквания и стандарти и затова да може да формира по-ниска крайна цена на курса. Предполага се, че по-ниската от сто и четиридесет лева цена за такъв курс може да дойде от други отстъпки и намаления. Такива например може да се инцидентни промоционални условия, кодове или специални условия за редовен клиент.

    В зависимост от заетостта на обучаващата институция курсът може да достигне и до сто и шестдесет лева и повече. Това може да дойде от факта, че групите не са пълни и се налага да се наеме лектор за по-малко число курсисти, което естествено ще оскъпи цената на курса. В крайна сметка ако сроковете ви притискат и искате да завършите това образование до определен момент, ще сте принудени да платите и по-висока цена за това, което ще получите.

    Онлайн обучението за контрол на качеството в строителството би дало значително по-разумна крайна цена. При него всичко е индивидуално. Както датата на започване, така и тази на завършване. Още повече, че за чакане на събиране на групи не може и да се говори. Там няма групи, всеки работи сам със своето темпо. И ако хартиените материали все още струват по-скъпо от електронните носители, то това значително ще облекчи цената на курса. Още по-добре звучи фактът, че в повечето случаи цената на курса включва онлайн консултации, при нужда от такива, някои допълнителни интересни материали и доставка на самия сертификат за завършване.

     Цената на курсът по контрол на качеството включва много компоненти, при него има запознаване с Европейски норми и закони, международно сътрудничество и много други компоненти. Сложността му и отговорността на работата изискват по-висока цена на продукта курс в този случай.

Дистанционно обучение на Координатор по БЗР

Координаторът по ЗБУТ и охраната на труда

Непрекъснатата работа за подобряване и предоставяне на безвредни условия на труд и за предотвратяване на трудовите произшествия, изисква инструкции за безопасна работа към работниците и служителите. Независимо от вида на своята дейност, всяко предприятие, фирма или компания  са длъжни да работят в посока за предоставяне на условия на труд, отговарящи на предписанията за запазване на живота и здравето по време на работа.

С цел да следи за БЗР на работниците, всеки ръководител е задължен да назначи координатор по ЗБУТ. Той прилага нормативните уредби за безопасност на труда  и наличие на безвредна работна среда. Трябва да познава трудовото законодателство в съответната професионална област и цялата му дейност да е в посока към безопасни за живота и здравето условия на работа. Координаторът по БЗР запознава работещите със съответните им права и задължения за безопасна работа. Следи за специалната защита, ако се налага, за труда и здравето на работещите в тежки, вредни условия. Работата му по осигуряване на безвреден труд се ръководи от нормативните уредби за съответния вид дейност. БЗР е право на всички работещи.

Координаторът по ЗБУТ следи и за протичането на планираните дейности по безопасност в трудовия процес и неговите етапи. Той прави първоначален инструктаж на новопостъпилите на работното място. Но не само. При промяна на работната позиция, при смяна на производствения процес или оборудване, се правят текущи инструктажи. Така например, при работа в опасни условия за труд, при специален температурен режим или замърсяване, координаторът следи за редовното ползване на защитните облекла, за тяхното съхранение, дезинфекция и др.

За да бъде ефикасна охраната по труда, лицето, отговарящо за нея, координира работата си с другите органи по здраве и безопасност. Осъществява системен контрол  за средата на работните места.Управлява, надзирава и контролира действията по осигуряване на безопасна работа. Преминава периодични курсове на обучение  – присъствени или дистанционни. А и все по-често работодателите осигуряват преквалификация на специалисти за работа по охраната на труда.

Курс за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Същност на дистанционните курсове за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

С настъпването на демократичните промени в България известна част от законите биват преработени и осъвременени. Тези обновления засягат чувствително и здравословните и безопасни условия на труд, известни и като ЗБУТ. Според въведените правила работодателят в дадено строително предприятие трябва да осигури удовлетворителни условия за извършване на работния процес на своя персонал. В практиката по ЗБУТ на всяка фирма следва да е заложено информирането на всеки един от служителите ѝ. Това е една твърде широкообхватна мисия и не е по силите на един-единствен човек. По тази причина е препоръчително да бъде образувана група от професионалисти, която да се занимава с тези въпроси. Ключова роля в този екип има длъжностното лице по ЗБУТ в строителството. Работата му на тази позиция изисква то да е завършило успешно специализираното обучение по ЗБУТ за този пост. Тук са описани видовете курсове, които се предлагат, и тяхната същност.

В тази област съществуват две разновидности на обученията – едните са със задължително присъствие, а другите се извършват от разстояние. Първите предлагат работна обстановка, която наподобява класната стая. Помещението за предаване на знания е оборудвано със съвременна техника за визуализация. Спазват се строго определени начални часове и периоди за почивка. Алтернатива на този метод се явява дистанционния курс по ЗБУТ. При него избралите го се възползват от някои привилегии, които улесняват осъществяването на процеса. Такива са изборът на дата за провеждане, използването на лесен за работа специален компютърен софтуер за осъществяване на връзка с обучаващите и значително намалена парична такса за услугата. Общ за двата вида обучения по ЗБУТ е материалът, който се покрива. Той е съобразен с функциите на длъжността и включва запознаване с нормативни актове, информация за поддръжката на работното оборудване в строителството и провеждане на инструкции за безопасен труд.

За да отговаря на установените изисквания, длъжностното лице по ЗБУТ в строителството следва да премине съответния курс. С наличието на различни видове обучение всеки кандидат за този пост може да избере предпочитаното от него.