Категория: Обучение по ЗБУТ

 • Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

  Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

  Организация на онлайн обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството      Организирането на каквото и да е обучение, което задължава работника да го премине периодично или еднократно, е финансова и организационна отговорност на работодателя. Независимо от своята заетост и възможности, той в никакъв случай не трябва да ощетява с време или средства своя служител, както […]

 • Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

  Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

  Как да направите възможно получаването на удостоверение за длъжностно лице по БЗР       Назначаването на длъжностно лице по БЗР, което да има валидно удостоверение за преминат съответен курс, е много важна крачка, която съпътства дейността на всяка една фирма. Колкото и успешен да е бизнеса, грижата за сигурността на всеки един член на работещите в нея […]

 • Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

  Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

  Как онлайн обучението ще ви даде добър старт в професията на координатор на збут в строителството     Погледнато реално всяка една професия се нуждае от обучение и предварителна подготовка, макар и на пръв поглед за всеки от нас тя да изглежда елементарна. Същото важи и за координатора по ЗБУТ в строителството, който макар и не основна, […]

 • Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

  Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

  Право на провеждане на първоначално обучение на КУТ/ГУТ       Спазването на нормите за здравословни и сигурни условия на труд са съществена част от развиването на всяка бизнес дейност. Затова е важно със създаването на компанията да се основат така наречените комитети или групи по условия на труда. Дали ще имате комитет или група зависи от големината […]

 • Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

  Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

  Защо обучението върху контрол на качеството е първа стъпка към успешен бизнес       Осъществяването на контрол върху качеството на произведените и вложените материали е основен и начален момент за всеки един бизнес. Особено в строителството това е не само гаранция за дългогодишно присъствие на пазара, за добра репутация и добри продукти, а и спокойствие за сигурността […]

 • Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

  Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

  Колко често длъжностното лице провеждащо инструктажи трябва да посещава обучение Длъжностното лице по инструктажите участва активно във всеки трудов процес. Той е длъжен да го познава в дълбочина, както и рисковете, които той крие. Затова всяко длъжностно лице преминава специален курс на обучение преди да заеме тази позиция. Инструктажите според закона за безопасност на труда […]

 • Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

  дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

  Цени на курсове по контрол на качеството в строителството     Курсът за контрол на качеството е по-специфична материя от тези, които засягат безопасността и здравето на работното място. Като материал той обхваща съвсем други страни на строителния процес. Идеята отново е безопасност и сигурност, но работата на контрола има друга същност и изисквания.     Курсът по контрол […]

 • Дистанционно обучение на Координатор по БЗР

  Координаторът по ЗБУТ и охраната на труда Непрекъснатата работа за подобряване и предоставяне на безвредни условия на труд и за предотвратяване на трудовите произшествия, изисква инструкции за безопасна работа към работниците и служителите. Независимо от вида на своята дейност, всяко предприятие, фирма или компания  са длъжни да работят в посока за предоставяне на условия на […]

 • Курс за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

  Длъжностно лице по ЗБУТ

  Същност на дистанционните курсове за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството С настъпването на демократичните промени в България известна част от законите биват преработени и осъвременени. Тези обновления засягат чувствително и здравословните и безопасни условия на труд, известни и като ЗБУТ. Според въведените правила работодателят в дадено строително предприятие трябва да осигури удовлетворителни условия за […]