Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Защо обучението върху контрол на качеството е първа стъпка към успешен бизнес

      Осъществяването на контрол върху качеството на произведените и вложените материали е основен и начален момент за всеки един бизнес. Особено в строителството това е не само гаранция за дългогодишно присъствие на пазара, за добра репутация и добри продукти, а и спокойствие за сигурността както на работниците, така и на всички, които ще ползват готовия продукт. 

      Защо обучението по контрол на качеството е стъпка едно към успеха? Отговорът е много лесен. Защото никой не може да заеме тази позиция в която и да е фирма, без да премине лицензиран курс за това. Само след получаване на сертификат от лицензирана школа това вече е възможно. От своя страна всяка фирма, която по някаква причина е решила, че няма да назначава такова лице, трябва да може да приеме последствията от тези си действия. Законът не предвижда санкции, но просто не трябва да работите. Основната дейност на строителните фирми е участието в търгове за значими и големи проекти. За съжаление обаче без да удостоверите, че имате лице, отговарящо за контрола на качеството, няма да бъдете допуснати да се регистрирате като участници в нито един търг. Не мисля, че някой иска подобно развитие за бизнеса си.

      И отново, говорейки за успешен бизнес, всички знаем, че в такава сериозна сфера като строителството, това не възможно без да членувате в някакъв вид официална браншова организация. Тя не само че ще ви помага, насочва и защитава интересите ви, но и ще ви държи в течение за всички нови неща в бизнеса, в който работите. Да станете обаче част от нея няма да е възможно, ако първо не сте избрали лице за контрол на качеството и не сте го обучили подобаващо преди това. 

     Като оставим по-горе казаното настрана, трябва да знаете, че в строителството се води много сериозна документация за всяка проверка, дейност на територията й, както и множество регистри за материалите, отговорните лица и какво ли още не. На практика рано или късно ще се нуждаете от мнение или подпис на контрол по качеството и ще се окажете принудени скоростно да обучите такова лице. Нашият съвет е да се погрижите за това преди да се впуснете в същинската работа. Да обучите и изберете лице за контрол на качеството навреме е нещо, за което ще бъдете благодарни в бъдеще че сте осъществили навреме и без сътресения както за вас като ръководител, така и за служителя, който сте избрали да ви помага в тази работа. 

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Цени на курсове по контрол на качеството в строителството

дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

    Курсът за контрол на качеството е по-специфична материя от тези, които засягат безопасността и здравето на работното място. Като материал той обхваща съвсем други страни на строителния процес. Идеята отново е безопасност и сигурност, но работата на контрола има друга същност и изисквания.

    Курсът по контрол на качеството има по-висока цена в сравнение със стандартните курсове по безопасност. Обикновено задължително цената започва от поне сто и четиридесет лева. Тази цена се дава за ориентировъчна, за да знаете, че значително по-ниска цена е сигнал за повторна проверка на школата, към която сте се насочили. Възможно е тя да не покрива всички изисквания и стандарти и затова да може да формира по-ниска крайна цена на курса. Предполага се, че по-ниската от сто и четиридесет лева цена за такъв курс може да дойде от други отстъпки и намаления. Такива например може да се инцидентни промоционални условия, кодове или специални условия за редовен клиент.

    В зависимост от заетостта на обучаващата институция курсът може да достигне и до сто и шестдесет лева и повече. Това може да дойде от факта, че групите не са пълни и се налага да се наеме лектор за по-малко число курсисти, което естествено ще оскъпи цената на курса. В крайна сметка ако сроковете ви притискат и искате да завършите това образование до определен момент, ще сте принудени да платите и по-висока цена за това, което ще получите.

    Онлайн обучението за контрол на качеството в строителството би дало значително по-разумна крайна цена. При него всичко е индивидуално. Както датата на започване, така и тази на завършване. Още повече, че за чакане на събиране на групи не може и да се говори. Там няма групи, всеки работи сам със своето темпо. И ако хартиените материали все още струват по-скъпо от електронните носители, то това значително ще облекчи цената на курса. Още по-добре звучи фактът, че в повечето случаи цената на курса включва онлайн консултации, при нужда от такива, някои допълнителни интересни материали и доставка на самия сертификат за завършване.

     Цената на курсът по контрол на качеството включва много компоненти, при него има запознаване с Европейски норми и закони, международно сътрудничество и много други компоненти. Сложността му и отговорността на работата изискват по-висока цена на продукта курс в този случай.

Курс за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Същност на дистанционните курсове за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

С настъпването на демократичните промени в България известна част от законите биват преработени и осъвременени. Тези обновления засягат чувствително и здравословните и безопасни условия на труд, известни и като ЗБУТ. Според въведените правила работодателят в дадено строително предприятие трябва да осигури удовлетворителни условия за извършване на работния процес на своя персонал. В практиката по ЗБУТ на всяка фирма следва да е заложено информирането на всеки един от служителите ѝ. Това е една твърде широкообхватна мисия и не е по силите на един-единствен човек. По тази причина е препоръчително да бъде образувана група от професионалисти, която да се занимава с тези въпроси. Ключова роля в този екип има длъжностното лице по ЗБУТ в строителството. Работата му на тази позиция изисква то да е завършило успешно специализираното обучение по ЗБУТ за този пост. Тук са описани видовете курсове, които се предлагат, и тяхната същност.

В тази област съществуват две разновидности на обученията – едните са със задължително присъствие, а другите се извършват от разстояние. Първите предлагат работна обстановка, която наподобява класната стая. Помещението за предаване на знания е оборудвано със съвременна техника за визуализация. Спазват се строго определени начални часове и периоди за почивка. Алтернатива на този метод се явява дистанционния курс по ЗБУТ. При него избралите го се възползват от някои привилегии, които улесняват осъществяването на процеса. Такива са изборът на дата за провеждане, използването на лесен за работа специален компютърен софтуер за осъществяване на връзка с обучаващите и значително намалена парична такса за услугата. Общ за двата вида обучения по ЗБУТ е материалът, който се покрива. Той е съобразен с функциите на длъжността и включва запознаване с нормативни актове, информация за поддръжката на работното оборудване в строителството и провеждане на инструкции за безопасен труд.

За да отговаря на установените изисквания, длъжностното лице по ЗБУТ в строителството следва да премине съответния курс. С наличието на различни видове обучение всеки кандидат за този пост може да избере предпочитаното от него.