Етикет: строителство

 • Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

  Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

  Защо обучението върху контрол на качеството е първа стъпка към успешен бизнес       Осъществяването на контрол върху качеството на произведените и вложените материали е основен и начален момент за всеки един бизнес. Особено в строителството това е не само гаранция за дългогодишно присъствие на пазара, за добра репутация и добри продукти, а и спокойствие за сигурността […]

 • Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

  дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

  Цени на курсове по контрол на качеството в строителството     Курсът за контрол на качеството е по-специфична материя от тези, които засягат безопасността и здравето на работното място. Като материал той обхваща съвсем други страни на строителния процес. Идеята отново е безопасност и сигурност, но работата на контрола има друга същност и изисквания.     Курсът по контрол […]

 • Курс за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

  Длъжностно лице по ЗБУТ

  Същност на дистанционните курсове за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството С настъпването на демократичните промени в България известна част от законите биват преработени и осъвременени. Тези обновления засягат чувствително и здравословните и безопасни условия на труд, известни и като ЗБУТ. Според въведените правила работодателят в дадено строително предприятие трябва да осигури удовлетворителни условия за […]