Етикет: първоначално обучение на КУТ/ГУТ

  • Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

    Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

    Право на провеждане на първоначално обучение на КУТ/ГУТ       Спазването на нормите за здравословни и сигурни условия на труд са съществена част от развиването на всяка бизнес дейност. Затова е важно със създаването на компанията да се основат така наречените комитети или групи по условия на труда. Дали ще имате комитет или група зависи от големината […]