Етикет: онлайн

  • Курс за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

    Длъжностно лице по ЗБУТ

    Същност на дистанционните курсове за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството С настъпването на демократичните промени в България известна част от законите биват преработени и осъвременени. Тези обновления засягат чувствително и здравословните и безопасни условия на труд, известни и като ЗБУТ. Според въведените правила работодателят в дадено строително предприятие трябва да осигури удовлетворителни условия за […]