Етикет: онлайн обучение

  • Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

    Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

    Организация на онлайн обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството      Организирането на каквото и да е обучение, което задължава работника да го премине периодично или еднократно, е финансова и организационна отговорност на работодателя. Независимо от своята заетост и възможности, той в никакъв случай не трябва да ощетява с време или средства своя служител, както […]

  • Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

    Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

    Право на провеждане на първоначално обучение на КУТ/ГУТ       Спазването на нормите за здравословни и сигурни условия на труд са съществена част от развиването на всяка бизнес дейност. Затова е важно със създаването на компанията да се основат така наречените комитети или групи по условия на труда. Дали ще имате комитет или група зависи от големината […]