Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Организация на онлайн обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

     Организирането на каквото и да е обучение, което задължава работника да го премине периодично или еднократно, е финансова и организационна отговорност на работодателя. Независимо от своята заетост и възможности, той в никакъв случай не трябва да ощетява с време или средства своя служител, както и да не го задължава да се явява в извънработно време за каквото и да е обучение и курсове. Естествено това много усложнява ролята на работодателя, особено когато сектора, в който работи е натоварен и не позволява дълги и продължителни отсъствия от работното място. Самата същност на длъжностното лице по ЗБУТ не е самостоятелна. Тя може да се изпълнява по съвместителство в с друга основна и това не е никак в полза на решаване на проблема с липсата на време за обучение.

     В този, а и в други случаи, достатъчно добър и утвърден вариант е онлайн обучението. То дава голяма доза свобода, както на обучаващия се, така и на самия работодател, да варира между задълженията си, доколкото това въобще е възможно. За да запишете вашия служител или служители на онлайн курс, първо трябва да сте сигурни, че нивото им на компютърна грамотност съответства на нуждите на един онлайн курс. За целта се срещнете с представител на обучаващите или се информирайте чрез кратък телефонен разговор какво точно би трябвало да е това ниво. След това е възможно да се наложи да промените избора си на хора и да ги замените с други. Не е лоша идея и да съберете мнение за готовността и нагласите на избраните от вас да преминат точно такъв курс на обучение, точно в тази му форма. След като всичко е уговорено преминете към самото записване. Онлайн курсовете обикновено имат линк към съответната форма за това. С попълването й и изпращането на такава голяма част от работата вече може да се счита за свършена. Изчакайте потвърждение с имейл от сайта, че формата ви е приета или се обадете, ако не получите такава в най-кратък срок. Намерете информация за размера на таксата и внимателно внесете толкова такси, колкото хора ще се обучават към момента на онлайн курс за длъжностно лице по ЗБУТ. По ваш избор дайте собствения си имейл, за да се получат достъпите до материалите, или персонално имейла на всеки един от предвидените участници в курса. След като всичко това е свършено, всеки един от тях може да се логне и курсът да започне успешно.  

Първоначално обучение на представители на КУТ/ГУТ

Право на провеждане на първоначално обучение на КУТ/ГУТ

      Спазването на нормите за здравословни и сигурни условия на труд са съществена част от развиването на всяка бизнес дейност. Затова е важно със създаването на компанията да се основат така наречените комитети или групи по условия на труда. Дали ще имате комитет или група зависи от големината на компанията, която управлявате или притежавате. За фирми със служители над петдесет души трябва да бъде основан комитет. За неговото правилно функциониране е необходимо да се проведе адекватно обучение. Макар и закона да не дава право дали да има или не обучение, то той дава право на избор обучението да бъде проведено от вътрешен човек или външна фирма. 

       В случай, че изберете първия вариант трябва да знаете някои изисквания към въпросния човек, на който сте решили да разчитате. Това е добър вариант и се предпочита от много собственици на компании, които се нуждаят от комитет по условия на труда. От една страна всеки работодател би предпочел доказал се служител, на който имат доверие и знаят, че могат да разчитат. Още повече, че един вътрешен служител би знаел много повече за спецификата на работа, отколкото най-добрия преподавател от най-добрата школа. Основното изискване е вътрешният обучаващ да има съответното образование. Не е задължително, но би било добре то да е в сферата на техническите или инженерни специалности. Още повече, че в строителни фирми и други подобни, които имат нужда от подобни комитети, по-голяма част от работещите са именно с такова образование поради естеството на работа. Минималната степен на образование, което човекът, който ще извършва образованието, трябва да бъде „ бакалавър “. 

       Тъй като обучението на комитета по условия на труд е непосредствено свързано с всякакъв вид рискове и безопасност на труда има и още едно важно изискване, което е свързано именно с това. Задължително е този, който ще обучава своите колеги, членове на КУТ, да има солидни знания в безопасността на труда и организацията на добри условия на работа. 

        Все пак не само теоретичните знания са от значение за участието в това обучение. За да може обучаващият да отговаря на изискванията, той трябва да покаже, че има солиден опит в тази работа. Колкото повече години има в сферата на безопасни условия на труд, толкова по-добре. Това е важно, защото последното изискване има най-голяма тежест при окончателния избор на обучаващ. Важно е да се каже, че ако разполагате с такова лице във вашата компания, то е най-добрия вариант, който може да разберете за първоначално обучение на КУТ