Етикет: онлайн курс

 • Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

  Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

  Как да направите възможно получаването на удостоверение за длъжностно лице по БЗР       Назначаването на длъжностно лице по БЗР, което да има валидно удостоверение за преминат съответен курс, е много важна крачка, която съпътства дейността на всяка една фирма. Колкото и успешен да е бизнеса, грижата за сигурността на всеки един член на работещите в нея […]

 • Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

  Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

  Как онлайн обучението ще ви даде добър старт в професията на координатор на збут в строителството     Погледнато реално всяка една професия се нуждае от обучение и предварителна подготовка, макар и на пръв поглед за всеки от нас тя да изглежда елементарна. Същото важи и за координатора по ЗБУТ в строителството, който макар и не основна, […]

 • Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

  Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

  Колко често длъжностното лице провеждащо инструктажи трябва да посещава обучение Длъжностното лице по инструктажите участва активно във всеки трудов процес. Той е длъжен да го познава в дълбочина, както и рисковете, които той крие. Затова всяко длъжностно лице преминава специален курс на обучение преди да заеме тази позиция. Инструктажите според закона за безопасност на труда […]

 • Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

  дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

  Цени на курсове по контрол на качеството в строителството     Курсът за контрол на качеството е по-специфична материя от тези, които засягат безопасността и здравето на работното място. Като материал той обхваща съвсем други страни на строителния процес. Идеята отново е безопасност и сигурност, но работата на контрола има друга същност и изисквания.     Курсът по контрол […]

 • Дистанционно обучение на Координатор по БЗР

  Координаторът по ЗБУТ и охраната на труда Непрекъснатата работа за подобряване и предоставяне на безвредни условия на труд и за предотвратяване на трудовите произшествия, изисква инструкции за безопасна работа към работниците и служителите. Независимо от вида на своята дейност, всяко предприятие, фирма или компания  са длъжни да работят в посока за предоставяне на условия на […]