Етикет: длъжностно лице

  • Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

    Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

    Колко често длъжностното лице провеждащо инструктажи трябва да посещава обучение Длъжностното лице по инструктажите участва активно във всеки трудов процес. Той е длъжен да го познава в дълбочина, както и рисковете, които той крие. Затова всяко длъжностно лице преминава специален курс на обучение преди да заеме тази позиция. Инструктажите според закона за безопасност на труда […]

  • Курс за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

    Длъжностно лице по ЗБУТ

    Същност на дистанционните курсове за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството С настъпването на демократичните промени в България известна част от законите биват преработени и осъвременени. Тези обновления засягат чувствително и здравословните и безопасни условия на труд, известни и като ЗБУТ. Според въведените правила работодателят в дадено строително предприятие трябва да осигури удовлетворителни условия за […]