Етикет: длъжностни лица по ЗБУТ

  • Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

    Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

    Организация на онлайн обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството      Организирането на каквото и да е обучение, което задължава работника да го премине периодично или еднократно, е финансова и организационна отговорност на работодателя. Независимо от своята заетост и възможности, той в никакъв случай не трябва да ощетява с време или средства своя служител, както […]

  • Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

    Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

    Как да направите възможно получаването на удостоверение за длъжностно лице по БЗР       Назначаването на длъжностно лице по БЗР, което да има валидно удостоверение за преминат съответен курс, е много важна крачка, която съпътства дейността на всяка една фирма. Колкото и успешен да е бизнеса, грижата за сигурността на всеки един член на работещите в нея […]