Етикет: дистанционно обучение

 • Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

  Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

  Организация на онлайн обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството      Организирането на каквото и да е обучение, което задължава работника да го премине периодично или еднократно, е финансова и организационна отговорност на работодателя. Независимо от своята заетост и възможности, той в никакъв случай не трябва да ощетява с време или средства своя служител, както […]

 • Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

  Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

  Защо обучението върху контрол на качеството е първа стъпка към успешен бизнес       Осъществяването на контрол върху качеството на произведените и вложените материали е основен и начален момент за всеки един бизнес. Особено в строителството това е не само гаранция за дългогодишно присъствие на пазара, за добра репутация и добри продукти, а и спокойствие за сигурността […]

 • Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

  Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

  Колко често длъжностното лице провеждащо инструктажи трябва да посещава обучение Длъжностното лице по инструктажите участва активно във всеки трудов процес. Той е длъжен да го познава в дълбочина, както и рисковете, които той крие. Затова всяко длъжностно лице преминава специален курс на обучение преди да заеме тази позиция. Инструктажите според закона за безопасност на труда […]

 • Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

  дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

  Цени на курсове по контрол на качеството в строителството     Курсът за контрол на качеството е по-специфична материя от тези, които засягат безопасността и здравето на работното място. Като материал той обхваща съвсем други страни на строителния процес. Идеята отново е безопасност и сигурност, но работата на контрола има друга същност и изисквания.     Курсът по контрол […]

 • Дистанционно обучение на Координатор по БЗР

  Координаторът по ЗБУТ и охраната на труда Непрекъснатата работа за подобряване и предоставяне на безвредни условия на труд и за предотвратяване на трудовите произшествия, изисква инструкции за безопасна работа към работниците и служителите. Независимо от вида на своята дейност, всяко предприятие, фирма или компания  са длъжни да работят в посока за предоставяне на условия на […]