Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Защо обучението върху контрол на качеството е първа стъпка към успешен бизнес

      Осъществяването на контрол върху качеството на произведените и вложените материали е основен и начален момент за всеки един бизнес. Особено в строителството това е не само гаранция за дългогодишно присъствие на пазара, за добра репутация и добри продукти, а и спокойствие за сигурността както на работниците, така и на всички, които ще ползват готовия продукт. 

      Защо обучението по контрол на качеството е стъпка едно към успеха? Отговорът е много лесен. Защото никой не може да заеме тази позиция в която и да е фирма, без да премине лицензиран курс за това. Само след получаване на сертификат от лицензирана школа това вече е възможно. От своя страна всяка фирма, която по някаква причина е решила, че няма да назначава такова лице, трябва да може да приеме последствията от тези си действия. Законът не предвижда санкции, но просто не трябва да работите. Основната дейност на строителните фирми е участието в търгове за значими и големи проекти. За съжаление обаче без да удостоверите, че имате лице, отговарящо за контрола на качеството, няма да бъдете допуснати да се регистрирате като участници в нито един търг. Не мисля, че някой иска подобно развитие за бизнеса си.

      И отново, говорейки за успешен бизнес, всички знаем, че в такава сериозна сфера като строителството, това не възможно без да членувате в някакъв вид официална браншова организация. Тя не само че ще ви помага, насочва и защитава интересите ви, но и ще ви държи в течение за всички нови неща в бизнеса, в който работите. Да станете обаче част от нея няма да е възможно, ако първо не сте избрали лице за контрол на качеството и не сте го обучили подобаващо преди това. 

     Като оставим по-горе казаното настрана, трябва да знаете, че в строителството се води много сериозна документация за всяка проверка, дейност на територията й, както и множество регистри за материалите, отговорните лица и какво ли още не. На практика рано или късно ще се нуждаете от мнение или подпис на контрол по качеството и ще се окажете принудени скоростно да обучите такова лице. Нашият съвет е да се погрижите за това преди да се впуснете в същинската работа. Да обучите и изберете лице за контрол на качеството навреме е нещо, за което ще бъдете благодарни в бъдеще че сте осъществили навреме и без сътресения както за вас като ръководител, така и за служителя, който сте избрали да ви помага в тази работа.