Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

Организация на онлайн обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

     Организирането на каквото и да е обучение, което задължава работника да го премине периодично или еднократно, е финансова и организационна отговорност на работодателя. Независимо от своята заетост и възможности, той в никакъв случай не трябва да ощетява с време или средства своя служител, както и да не го задължава да се явява в извънработно време за каквото и да е обучение и курсове. Естествено това много усложнява ролята на работодателя, особено когато сектора, в който работи е натоварен и не позволява дълги и продължителни отсъствия от работното място. Самата същност на длъжностното лице по ЗБУТ не е самостоятелна. Тя може да се изпълнява по съвместителство в с друга основна и това не е никак в полза на решаване на проблема с липсата на време за обучение.

     В този, а и в други случаи, достатъчно добър и утвърден вариант е онлайн обучението. То дава голяма доза свобода, както на обучаващия се, така и на самия работодател, да варира между задълженията си, доколкото това въобще е възможно. За да запишете вашия служител или служители на онлайн курс, първо трябва да сте сигурни, че нивото им на компютърна грамотност съответства на нуждите на един онлайн курс. За целта се срещнете с представител на обучаващите или се информирайте чрез кратък телефонен разговор какво точно би трябвало да е това ниво. След това е възможно да се наложи да промените избора си на хора и да ги замените с други. Не е лоша идея и да съберете мнение за готовността и нагласите на избраните от вас да преминат точно такъв курс на обучение, точно в тази му форма. След като всичко е уговорено преминете към самото записване. Онлайн курсовете обикновено имат линк към съответната форма за това. С попълването й и изпращането на такава голяма част от работата вече може да се счита за свършена. Изчакайте потвърждение с имейл от сайта, че формата ви е приета или се обадете, ако не получите такава в най-кратък срок. Намерете информация за размера на таксата и внимателно внесете толкова такси, колкото хора ще се обучават към момента на онлайн курс за длъжностно лице по ЗБУТ. По ваш избор дайте собствения си имейл, за да се получат достъпите до материалите, или персонално имейла на всеки един от предвидените участници в курса. След като всичко това е свършено, всеки един от тях може да се логне и курсът да започне успешно.