Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

Как онлайн обучението ще ви даде добър старт в професията на координатор на збут в строителството

    Погледнато реално всяка една професия се нуждае от обучение и предварителна подготовка, макар и на пръв поглед за всеки от нас тя да изглежда елементарна. Същото важи и за координатора по ЗБУТ в строителството, който макар и не основна, а длъжност по съвместителство, е достатъчно важна и отговорна, за да изисква съответните знания. Курсът може да се премине за доста кратко време, стига да има желание и воля за това. Така че се огледайте около себе си. Ще видите колко голям е избора на школи, които предлагат всякакъв вид концепции за заети и не толкова заети хора, които възнамеряват да упражняват тази професия.

    Както и за много други професии, така и тук онлайн обучението е реален и напълно изпълним вариант. Така че ако сте на ти с компютрите или поне разбирате достатъчно, за да се регистрирате и четете онлайн материали, няма причина да не може да започнете и завършите такова обучение. Още повече, че всички школи, които го предлагат, дават и подробни инструкции за това, как да се ползва онлайн курсът за обучение по ЗБУТ

    Координацията в строителството е сложен процес, тъй като той обхваща връзките между всяко звено с всяко друго безброй пъти и по безброй причини. Така че ако успеете да постигнете синхрон между всички свои задължения на работа и извън нея и все пак да си наложите и запазите добро темпо на учене и самоконтрол, значи тази работа е точно за вас. Самостоятелното обучение има един голям плюс и това е, че физическото отсъствие, пътуване и преместване от едно място на друго абсолютно липсва. Ще кажете какво толкова? Все пак ако хипотетично направите едно изчисление колко време ще прекарате извън работното място заради курса, още колко в път от и до мястото на обучение, ще видите, че числото е наистина впечатляващо и има значение. Благодарение на онлайн обучението вие ще го спестите за себе си, за почивка или дори за по-качествена самоподготовка. Не е за подценяване и фактът, че ако учите онлайн няма да се лишавате от комфорта на дома или офиса си, където може спокойно да се излежавате, храните или каквото и да е друго, и същевременно с това да учите приятно и лесно. Ако все още не сте убедени в предимствата на този вид обучение, възползвайте се от пробен урок и влезте в реална ситуация така, че сами да убедите себе си във всички предимства. 

Дистанционно обучение на Координатор по БЗР

Координаторът по ЗБУТ и охраната на труда

Непрекъснатата работа за подобряване и предоставяне на безвредни условия на труд и за предотвратяване на трудовите произшествия, изисква инструкции за безопасна работа към работниците и служителите. Независимо от вида на своята дейност, всяко предприятие, фирма или компания  са длъжни да работят в посока за предоставяне на условия на труд, отговарящи на предписанията за запазване на живота и здравето по време на работа.

С цел да следи за БЗР на работниците, всеки ръководител е задължен да назначи координатор по ЗБУТ. Той прилага нормативните уредби за безопасност на труда  и наличие на безвредна работна среда. Трябва да познава трудовото законодателство в съответната професионална област и цялата му дейност да е в посока към безопасни за живота и здравето условия на работа. Координаторът по БЗР запознава работещите със съответните им права и задължения за безопасна работа. Следи за специалната защита, ако се налага, за труда и здравето на работещите в тежки, вредни условия. Работата му по осигуряване на безвреден труд се ръководи от нормативните уредби за съответния вид дейност. БЗР е право на всички работещи.

Координаторът по ЗБУТ следи и за протичането на планираните дейности по безопасност в трудовия процес и неговите етапи. Той прави първоначален инструктаж на новопостъпилите на работното място. Но не само. При промяна на работната позиция, при смяна на производствения процес или оборудване, се правят текущи инструктажи. Така например, при работа в опасни условия за труд, при специален температурен режим или замърсяване, координаторът следи за редовното ползване на защитните облекла, за тяхното съхранение, дезинфекция и др.

За да бъде ефикасна охраната по труда, лицето, отговарящо за нея, координира работата си с другите органи по здраве и безопасност. Осъществява системен контрол  за средата на работните места.Управлява, надзирава и контролира действията по осигуряване на безопасна работа. Преминава периодични курсове на обучение  – присъствени или дистанционни. А и все по-често работодателите осигуряват преквалификация на специалисти за работа по охраната на труда.