Категория: Координатор по БЗР в строителството

  • Дистанционно обучение за Координатор по ЗБУТ в строителството

    Дистанционен курс за Координатор по ЗБУТ в строителството

    Как онлайн обучението ще ви даде добър старт в професията на координатор на збут в строителството     Погледнато реално всяка една професия се нуждае от обучение и предварителна подготовка, макар и на пръв поглед за всеки от нас тя да изглежда елементарна. Същото важи и за координатора по ЗБУТ в строителството, който макар и не основна, […]

  • Дистанционно обучение на Координатор по БЗР

    Координаторът по ЗБУТ и охраната на труда Непрекъснатата работа за подобряване и предоставяне на безвредни условия на труд и за предотвратяване на трудовите произшествия, изисква инструкции за безопасна работа към работниците и служителите. Независимо от вида на своята дейност, всяко предприятие, фирма или компания  са длъжни да работят в посока за предоставяне на условия на […]