Категория: Контрол върху качеството в строителството

  • Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

    Дистанционно обучение на Контрол на качеството в строителството

    Защо обучението върху контрол на качеството е първа стъпка към успешен бизнес       Осъществяването на контрол върху качеството на произведените и вложените материали е основен и начален момент за всеки един бизнес. Особено в строителството това е не само гаранция за дългогодишно присъствие на пазара, за добра репутация и добри продукти, а и спокойствие за сигурността […]

  • Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

    дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

    Цени на курсове по контрол на качеството в строителството     Курсът за контрол на качеството е по-специфична материя от тези, които засягат безопасността и здравето на работното място. Като материал той обхваща съвсем други страни на строителния процес. Идеята отново е безопасност и сигурност, но работата на контрола има друга същност и изисквания.     Курсът по контрол […]