Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение за Контрол на качеството в строителството

Защо обучението върху контрол на качеството е първа стъпка към успешен бизнес

      Осъществяването на контрол върху качеството на произведените и вложените материали е основен и начален момент за всеки един бизнес. Особено в строителството това е не само гаранция за дългогодишно присъствие на пазара, за добра репутация и добри продукти, а и спокойствие за сигурността както на работниците, така и на всички, които ще ползват готовия продукт. 

      Защо обучението по контрол на качеството е стъпка едно към успеха? Отговорът е много лесен. Защото никой не може да заеме тази позиция в която и да е фирма, без да премине лицензиран курс за това. Само след получаване на сертификат от лицензирана школа това вече е възможно. От своя страна всяка фирма, която по някаква причина е решила, че няма да назначава такова лице, трябва да може да приеме последствията от тези си действия. Законът не предвижда санкции, но просто не трябва да работите. Основната дейност на строителните фирми е участието в търгове за значими и големи проекти. За съжаление обаче без да удостоверите, че имате лице, отговарящо за контрола на качеството, няма да бъдете допуснати да се регистрирате като участници в нито един търг. Не мисля, че някой иска подобно развитие за бизнеса си.

      И отново, говорейки за успешен бизнес, всички знаем, че в такава сериозна сфера като строителството, това не възможно без да членувате в някакъв вид официална браншова организация. Тя не само че ще ви помага, насочва и защитава интересите ви, но и ще ви държи в течение за всички нови неща в бизнеса, в който работите. Да станете обаче част от нея няма да е възможно, ако първо не сте избрали лице за контрол на качеството и не сте го обучили подобаващо преди това. 

     Като оставим по-горе казаното настрана, трябва да знаете, че в строителството се води много сериозна документация за всяка проверка, дейност на територията й, както и множество регистри за материалите, отговорните лица и какво ли още не. На практика рано или късно ще се нуждаете от мнение или подпис на контрол по качеството и ще се окажете принудени скоростно да обучите такова лице. Нашият съвет е да се погрижите за това преди да се впуснете в същинската работа. Да обучите и изберете лице за контрол на качеството навреме е нещо, за което ще бъдете благодарни в бъдеще че сте осъществили навреме и без сътресения както за вас като ръководител, така и за служителя, който сте избрали да ви помага в тази работа. 

Дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

Цени на курсове по контрол на качеството в строителството

дистанционен курс за Контрол на качеството в строителството

    Курсът за контрол на качеството е по-специфична материя от тези, които засягат безопасността и здравето на работното място. Като материал той обхваща съвсем други страни на строителния процес. Идеята отново е безопасност и сигурност, но работата на контрола има друга същност и изисквания.

    Курсът по контрол на качеството има по-висока цена в сравнение със стандартните курсове по безопасност. Обикновено задължително цената започва от поне сто и четиридесет лева. Тази цена се дава за ориентировъчна, за да знаете, че значително по-ниска цена е сигнал за повторна проверка на школата, към която сте се насочили. Възможно е тя да не покрива всички изисквания и стандарти и затова да може да формира по-ниска крайна цена на курса. Предполага се, че по-ниската от сто и четиридесет лева цена за такъв курс може да дойде от други отстъпки и намаления. Такива например може да се инцидентни промоционални условия, кодове или специални условия за редовен клиент.

    В зависимост от заетостта на обучаващата институция курсът може да достигне и до сто и шестдесет лева и повече. Това може да дойде от факта, че групите не са пълни и се налага да се наеме лектор за по-малко число курсисти, което естествено ще оскъпи цената на курса. В крайна сметка ако сроковете ви притискат и искате да завършите това образование до определен момент, ще сте принудени да платите и по-висока цена за това, което ще получите.

    Онлайн обучението за контрол на качеството в строителството би дало значително по-разумна крайна цена. При него всичко е индивидуално. Както датата на започване, така и тази на завършване. Още повече, че за чакане на събиране на групи не може и да се говори. Там няма групи, всеки работи сам със своето темпо. И ако хартиените материали все още струват по-скъпо от електронните носители, то това значително ще облекчи цената на курса. Още по-добре звучи фактът, че в повечето случаи цената на курса включва онлайн консултации, при нужда от такива, някои допълнителни интересни материали и доставка на самия сертификат за завършване.

     Цената на курсът по контрол на качеството включва много компоненти, при него има запознаване с Европейски норми и закони, международно сътрудничество и много други компоненти. Сложността му и отговорността на работата изискват по-висока цена на продукта курс в този случай.