Категория: Длъжностни лица по ЗБУТ в строителството

  • Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

    Дистанционно обучение на Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството

    Организация на онлайн обучението за длъжностно лице по ЗБУТ в строителството      Организирането на каквото и да е обучение, което задължава работника да го премине периодично или еднократно, е финансова и организационна отговорност на работодателя. Независимо от своята заетост и възможности, той в никакъв случай не трябва да ощетява с време или средства своя служител, както […]