Категория: Длъжностни лица по ЗБУТ

  • Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

    Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

    Как да направите възможно получаването на удостоверение за длъжностно лице по БЗР       Назначаването на длъжностно лице по БЗР, което да има валидно удостоверение за преминат съответен курс, е много важна крачка, която съпътства дейността на всяка една фирма. Колкото и успешен да е бизнеса, грижата за сигурността на всеки един член на работещите в нея […]

  • Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

    Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

    Колко често длъжностното лице провеждащо инструктажи трябва да посещава обучение Длъжностното лице по инструктажите участва активно във всеки трудов процес. Той е длъжен да го познава в дълбочина, както и рисковете, които той крие. Затова всяко длъжностно лице преминава специален курс на обучение преди да заеме тази позиция. Инструктажите според закона за безопасност на труда […]