Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Как да направите възможно получаването на удостоверение за длъжностно лице по БЗР

      Назначаването на длъжностно лице по БЗР, което да има валидно удостоверение за преминат съответен курс, е много важна крачка, която съпътства дейността на всяка една фирма. Колкото и успешен да е бизнеса, грижата за сигурността на всеки един член на работещите в нея трябва да е номер едно задача всеки ден и във всеки процес на работа. 

      Удостоверението за длъжностно лице по БЗР се получава след преминаването на специализиран курс, който дава правоспособност да се практикува и заема тази позиция. Обучението на всяко длъжностно лице е приоритет и задължение най-вече на работодателя. Финансовата издръжка за такова обучение също. Ето защо е хубаво всеки работодател да е наясно как ще протече това обучение и да има активна роля в неговото организиране, за да знае за какво плаща и как върви процеса по обучението. За да може един работодател да е успешен, той често трябва да взима под внимание желанията и мнението на своите служители. Макар и да плаща за курса, той не трябва да налага своята воля изцяло на човека, който ще се обучава. Всеки има задължения и извън работното място, така че един кратък разговор относно предпочитанията и възможностите на работника за провеждането на това обучение няма да са излишни и няма да навредят на никой. В зависимост от това как ще предпочете разговора изберете и начин на обучение. За хора, които надвишават петдесет години, но все още могат да мерят сили за този пост, предпочетете курс на място в класическата му форма. За по-младите се обърнете към курс онлайн. При първият вариант ще избегнете неудобството от това човекът да трябва да признае, че не разбира добре от тези технологии и начин на обучение. Осигурете на всеки, който сте решили да обучавате комфорт и добро отношение, за да постигнете наистина добри резултати.

       При избора си на кандидати за този пост се спирайте само на такива, които имат инженерно образование и опит в сферата от преди. Не пренебрегвайте изискванията на закона относно образованието, защото те са заложени на база дългогодишен опит и практика. Така и получаването на сертификат ще е възможно и няма да имате трудности да назначите човека на избраната за него длъжност и така да може да започне да изпълнява своите задължения възможно най-скоро. Когато този документ вече се получи, спазвайте правилата и го съхранявайте на територията на фирмата. Той е пряко свързан с работата и трябва да може да бъде представян при всяко поискване или случай, който да налага неговото наличие. 

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажи

Колко често длъжностното лице провеждащо инструктажи трябва да посещава обучение

Дистанционно обучение за Длъжностно лице, което провежда инструктажиДлъжностното лице по инструктажите участва активно във всеки трудов процес. Той е длъжен да го познава в дълбочина, както и рисковете, които той крие. Затова всяко длъжностно лице преминава специален курс на обучение преди да заеме тази позиция. Инструктажите според закона за безопасност на труда са няколко вида и те са определени отдавна. За всеки от тях длъжностното лице се обучава по време на споменатия курс. Значението на това обучение е от особена важност за дейността както на самото длъжностно лице, така и за фирмата, която то представяла. Това е така, защото отговорността за безопасността на персонала е изцяло грижа на работодателя и собственика на фирмата. В този смисъл това длъжностно лице е негово упълномощено лице и действа от негово име и в изключителен негов интерес.

Получаването на първоначалното обучение е важно както за работата на самото лице по инструктажите, така и за цялата фирма. Поради тази причина на лицето трябва да се предостави време за първоначалното обучение, чието времетраене е определено със закон. По-точно броят часове, а времето, за което обучаваният ще ги премине зависи само от него. Важно е да се знае, че този курс не трябва да се провежда с извънработно време. Каквото и да коства на работодателя, това трябва да е в регламентираното от закона време. След като завършат задължителните тридесет часа, лицето получава сертификат за преминат курс и започва ефективно да изпълнява длъжността си и да провежда инструктажи на работниците.

Това обучение не е еднократно и то има също определен срок. Всяко длъжностно лице по инструктажите има свой мандат, за който може и трябва да заема тази длъжност. След като вече първоначалното обучение е преминато, законът предвижда то да се повтаря всяка година или поне веднъж на всеки две години. Това се налага поради много причини. На първо място е поддържа и опреснява знанията на всяко длъжностно лице, тъй като някои ситуации човек не може да срещне в реалността, а трябва да знае как да реагира. На второ място е важно да се отбележи, че винаги излизат новости относно документалната и практическата част на тази дейност. Те трябва да се спазват и лицето по инструктажите да е първото, което да знае за тях и да разпространява информацията сред останалите участници в работните процеси.